Planerade kullar

Utöver den aktuella kullen planerar vi även att Zoe och Starry ska få en kull senare i vår eller tidigt i sommar.

Far: Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius

Mor: S* Ärke Ängelns Zoe

Kullens stamtavla