Stora småkatter

Tiden har gått fort Tarok, Uno, Vira och Whist har hunnit bli 9 veckor gamla. Det har gått så lätt för dem att lära sig det man behöver kunna som liten katt; tvätta sig, gå på lådan, äta, busa, leka och kela. De har varit till veterinären en första gång för vaccination. Alla fyra har familjer som väntar på dem men familjerna får vänta ännu minst en månad så att småkatterna får utvecklas med stöd av mamma Goldie